Kargips sp. z o.o.
ul. Droszyńskiego 15
80-381 Gdańsk


tel. (058) 341 23 80
fax (058) 344 02 12

e-mail: kargips@kargips.com.pl
www.kargips.com.pl 
 
Informacja o RODO